Grunty

MAXIMUS S-PU - Rozcieńczalnik do gruntu poliuretanowego

Zastosowanie: Rozcieńczalnik do gruntu poliuretanowego Maximus GP
Sposób użycia: Dodawać do gruntu poliuretanowego zgodnie z informacją techniczną Maximus GP
Przechowywanie: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
Opakowanie: kanister 10 l kanister 5 l
Bezpieczeństwo pracy: Produkt łatwopalny! W czasie pracy unikać ognia, nie palić papierosów i dbać o dobre wietrzenie pomieszczenia.
Chronić skórę i oczy.
Chronic przed dziećmi.

Atest PZH HK/B/1570/03/2001

Nasze informacje są oparte na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwoćci zalecamy próbę praktyczną.

Maximus GR Maximus GD


maternowski.pl - parkiety dębowe, parkiety, podłogi producent, parkiety producent, parkiet dębowy, podłogi dębowe producent, podłogi dębowe i parkiet dąb - Podkarpackie