Kleje


MAXIMUS DMAXIMUS D - Ekologiczny klej dyspersyjny do parkietu o bardzo małej zawartości wody

Zastosowanie: Do układania mozaiki i klepki ze stabilnego drewna ( np. dab, jesion, iroco) do 35 cm długości, na chłonnych ( cementowych) i słabo chłonnych ( drewnianych) podłożach. Zaletami są: duża siła wiązania, długi czas otwarcia, szybkie wiązanie, neutralny zapach, czyszczenie narzędzi wodą. Maximus D spełnia wymagania normy DIN 281.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Niezalecany do drewna wrażliwego, parkietów lamelowych i parkietów warstwowych lakierowanych. W tych przypadkach jak i do długich deszczułek zalecamy kleje poliuretanowe Maximus PU i Maximus PU-EKO.

Dane techniczne:

Konsystencja:gęsta pasta koloru beżowego
Temperatura pracy:min. + 15°C
Czas po zmieszaniu:ok. 30 minut w zależności od nałożonej ilości
Środek zmywający:woda, przed wyschnięciem kleju
Zużycie:ok. 0,8 - 1,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być suche ( poniżej 2,0% metodą CM), mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Wsiąkliwe podłoża, przed klejeniem gruntować Maximus GD ( rozcieczonym wodą ). Zwracać uwagę na proporcje rozcieńczania i czasy schnięcia. Odradzamy układanie na jastrychach magnezytowych i podkładach izolowanych bitumem. Przy ogrzewaniu podłogowym podłoże musi przed klejeniem być wychłodzone do temperatury pomieszczenia, a ogrzewanie włączone dopiero po całkowitym stwardnieniu.( należy uwzględnić także zalecenia producentów lakieru )

Sposób pracy: Klej równomiernie nanieść na podłoże, przy czym unikać tworzenia się skupisk kleju. Nakładać Maximus D na takiej powierzchni, na której można ułożyć parkiet w ciągu 20 minut, jednak najlepiej układać natychmiast i dobrze docisnąć. Uzębienie należy dobierać tak, by spód parkietu był całkowicie zwilżony klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Parkiet szlifować dopiero po zupełnym stwardnieniu kleju i osiągnięciu pierwotnej wilgotności drewna, co następuje po 7 do 14 dniach. Czas schnięcia istotnie zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i wsiąkliwości podłoża.

Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku powyżej +5°C

Opakowanie: wiadra 10 i 20 kg

Ważne wskazówki: Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo pracy: W czasie i po pracy pomieszczenia dobrze wietrzyć.

Atest PZH: HK/B/1570/01/2001

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczna.


MAXIMUS D TopMAXIMUS D Top - Klej dyspersyjny o zwiększonej wytrzymałości

Zastosowanie: Do układania mozaiki i klepki ze stabilnego drewna ( np. dąb, jesion, iroco) do 50 cm długości, na chłonnych ( cementowych i drewnianych) podłożach. Zaletami są: zwiększona siła wiązania, długi czas otwarcia, szybkie wiązanie, neutralny zapach, czyszczenie narzędzi wodą. Maximus D Top spełnia wymagania normy DIN 281.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Niezalecany do drewna wrażliwego, parkietów warstwowych lakierowanych. W tych przypadkach jak i do długich deszczułek zalecamy kleje poliuretanowe Maximus PU i Maximus PU-EKO.

Dane techniczne:

Konsystencja:gęsta pasta koloru beżowego
Temperatura pracy:min. + 15°C
Czas po zmieszaniu:ok. 30 minut w zależności od nałożonej ilości
Środek zmywający:woda, przed wyschnięciem kleju
Zużycie:ok. 0,8 - 1,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być suche ( poniżej 2,0% metodą CM), mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Wsiakliwe podłoża, przed klejeniem gruntowaą Maximus GD ( rozcieńczonym wodą ).
Zwracać uwagę na proporcje rozcieńczania i czasy schnięcia.
Odradzamy układanie na jastrychach magnezytowych i podkładach izolowanych bitumem.
Przy ogrzewaniu podłogowym podłoże musi przed klejeniem być wychłodzone do temperatury pomieszczenia, a ogrzewanie włączone dopiero po całkowitym stwardnieniu.( należy uwzględnić także zalecenia producentów lakieru )

Sposób pracy: Klej równomiernie nanieść na podłoże, przy czym unikać tworzenia się skupisk kleju. Nakładać Maximus D Top na takiej powierzchni, na której można ułożyć parkiet w ciągu 20 minut, jednak najlepiej układać natychmiast i dobrze docisnść. Uzębienie należy dobierać tak, by spód parkietu był całkowicie zwilżony klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Parkiet szlifować dopiero po zupełnym stwardnieniu kleju i osiągnięciu pierwotnej wilgotności drewna, co następuje po 7 do 14 dniach. Czas schnięcia istotnie zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i wsiąkliwości podłoża.

Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku powyżej +5°C

Opakowanie: wiadra 10 i 20 kg

Ważne wskazówki: Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo pracy: W czasie i po pracy pomieszczenia dobrze wietrzyć.

Atest PZH: HK/B/1570/01/2001

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczna.


MAXIMUS PU 501MAXIMUS PU 501 - Dwuskładnikowy klej epoksydowo-poliuretanowy do parkietu

Zastosowanie: Do klejenia każdego rodzaju parkietu ( mozaiki, klepki, lameli, parkietu przemysłowego, kostki brukowej, desek parkietowych i parkietów warstwowych lakierowanych) na podłożach cementowych ( wilg. względna poniżej 2% CM), anhydrycie (wilg. względna poniżej 0,5% CM), drewnie (wilg. Względna ok. 7-9%), płytkach ceramicznych, kamieniu naturalnym i płytach metalowych. Zaletami są: duża siła wiązania, długi czas otwarcia. Maximus PU 501 odpowiada wymaganiom normy DIN 281. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Dane techniczne:

Konsystencja:składnik Abeżowa gęsta pasta
składnik Bbrązowy płyn
Temperatura pracy:10-30°C
Czas po zmieszaniu:do 2 godz. przy 15°Cdo 1 godz. przy 25°C
Proporcje:składnik A 9kgskładnik B 1kg
Zużycie:0,8 - 1,6 kg/m2

Przygotowanie powierzchni: Podłoże powinno być suche ( pomiar metodą CM), mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Mocno wsiąkliwe podłoża wstępnie gruntować Maximus GP dodatkowo rozcieńczając Maximus S-PU ( proporcje 2: 1). Po 24 godzinach kleić, po zaniku zapachu. Jastrychy anhydrytowe obrobić mechanicznie i odessać według przepisów producenta, względnie zgodnie z właściwymi normami i instrukcjami, następnie gruntować jw. Przy gruntach zwracać uwagę na czasy schnięcia. Jako barierę przeciwwilgociową stosować Maximus GP wg opisu.

Sposób pracy: Składniki kleju przed użyciem dobrze wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej barwy w całej objętości. Zwracać baczną uwagę na zachowanie proporcji ( najlepiej łączyć wg opakowań fabrycznych). Parkiet układać, kiedy klej jest jeszcze powierzchniowo lepki, a najlepiej zaraz po rozprowadzeniu. Zębatą szpachelką równomiernie nanieść na podłoże. Uzębienie należy dobierać tak, by odwrotna strona parkietu była całkowicie zwilżona klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Parkiet szlifować po 3 dniach ( temp. 150C) lub po 2 dniach (temp. 250C) tj. po całkowitym związaniu kleju.

Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku powyżej 5°C

Opakowanie: wiadro 9 kg + butelka 1 kg, wiadro 4,5 kg + butelka 0,5 kg

Ważne wskazówki: Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu, jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo pracy: Maximus PU 501 mocno przywiera do skóry. Możliwe uczulenie przy kontakcie ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. Przy kontakcie kleju ze skórą lub oczami należy je natychmiast umyć wodą z mydłem i dokładnie spłukać wodę. Przy wystąpieniu uczulenia na utwardzacz zmienić klej na Maximus PU lub Maximus PU EKO
Maximus PU 501 nie jest łatwopalny, należy jednak unikać kontaktu z gorącą powierzchnią i ogniem. Szkodliwy dla organizmów wodnych, może mieć długotrwałe szkodliwe działanie na zbiorniki wodne. Używając gruntów i klejów pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Chronić przed dziećmi.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczna.


MAXIMUS WFPMAXIMUS WFP - Rozpuszczalnikowy klej do parkietu na bazie żywic syntetycznych

Zastosowanie: Klej rozpuszczalnikowy spełniający wymagania DIN 281 do klejenia mozaiki, klepki, krótkich lameli, parkietu przemysłowego, parkietu warstwowego i kostki brukowej RE na podłożach cementowych (poniżej 2% CM), anhydrycie (poniżej 0,5% CM), drewnie (wilg. Względna ok. 7-9%) i lanym asfalcie. Podłoże musi spełniać wymagania DIN 18367 tzn. ma być równe, suche, bez pęknięć i mocne. W przypadku potrzeby gruntowania stosować Maximus GR. Nadaje się na podłogi ogrzewane.

Dane techniczne:
Konsystencja: gęsta pasta koloru szarego
Ciężar właściwy: 1,55 g/cm3
Temperatura pracy: 15-30°C
Czas otwarty: do 7-10 min, najlepiej zaraz po rozprowadzeniu kleju
Wytrzymałość końcowa: po ok. 72 godz.
Zużycie: 0,8-1,8 kg/m2

Przygotowanie podłoża: Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Nierówności należy wyrównać masą samopoziomującć zbrojoną włóknem Maximus Planer po wcześniejszym starannym oczyszczeniu podłoża i zagruntowaniu Maximus GD. Mocno wsiąkliwe lub pylące podłoża nie wyrównywane masą gruntować Maximus GR lub rozcieńczonym klejem ( 1 część Maximus WFP i 2 części rozpuszczalnika Maximus S-R). Mocne i zwarte podłoża cementowe nie wymagają gruntowania. Jastrychy anhydrytowe obrobić mechanicznie i odkurzyć według przepisów producenta, względnie zgodnie z właściwymi normami i instrukcjami, następnie gruntować jw. Nie zalecamy klejenia Maximus WFP na jastrychach magnezytowych i podkładach izolowanych bitumem.

Sposób pracy: Klej przed użyciem dobrze wymieszać, zębatą szpachelką równomiernie nanieść na podłoże, przy czym unikać tworzenia się skupisk kleju. Nakładać Maximus WFP na takiej powierzchni, na której można ułożyć parkiet w ciągu max. 10 minut. Parkiet najlepiej natychmiast układać i dobrze docisnąć. Uzębienie należy dobierać tak, by spodnia strona parkietu była całkowicie zwilżona klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Parkiet szlifować dopiero po zupełnym stwardnieniu kleju i osiągnięciu pierwotnej wilgotności drewna, co następuje po 4-14 dniach. Czas utwardzania jest mocno zależny od warunków klimatycznych pomieszczenia i wsiąkliwości podłoża.

Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku powyżej 10°C

Opakowanie: wiadra 8, 15, 25 kg

Ważne wskazówki: Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 200C i 65% relatywnej wilgotnosci powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturą pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo pracy: Produkt łatwopalny i dlatego musi być trzymany z dala od źródeł ognia. W czasie i po pracy pomieszczenia dobrze wietrzyć.

Atest: PZH HK/B/1533/01/2004

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczna.


maternowski.pl - parkiety dębowe, parkiety, podłogi producent, parkiety producent, parkiet dębowy, podłogi dębowe producent, podłogi dębowe i parkiet dąb - Podkarpackie