Oleje

CLASSIC-ÖL 100 ProCLASSIC-ÖL 100 Pro

Opis produktu: Classic-Öl 100-Pro jest przyjaznym dla środowiska głęboko impregnującym olejowoskiem do podług drewnianych. Zawiera aż 98% ciał stałych. Bazą są uszlachetnione oleje roślinne. Classic-Öl 100 Pro nakłada się 2 do 3 razy szpachlą w zależności od zdolności wchłaniania drewna. Obok bezbarwnego oleju w ofercie są warianty w kolorze przy czym technika pracy jest identyczna. Jest to wiodący produkt na rynku.

Szczególne wskazówki: Nasączone szmaty i pady i inne narzędzia przechowywać zwilżone wodą w zamkniętych pojemnikach. Uważać by nie doszło do kontaktu z ogniem. Olejowosk może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzaną w wyniku oksydacji wysoką temperaturą, która może spowodować samozapłon.

Zastosowanie: Nie szlifować powierzchni drewna zbyt drobnym ziarnem, aby podłoga mogła "przyjąć" jak najwięcej oleju. Szlifowanie końcowe cykliniarką ziarnem 100 i maszyną jednotarczową siatką 100-120 jest optymalne. Różne rodzaje drzew potrzebują różnych ilości produktu. 100-Pro nakłada się cienko i jednolicie szpachlą metalową lub plastikową. 100-Pro wnika natychmiast w pory drewna. Zaraz po nałożeniu olejowosku spolerować polerką jednotarczową miękkim padem (białym), aby zebrać nadmiar olejowosku i uzyskać jednolicie wyglądającą powierzchnię.
Classic-Öl 100 Pro nanosi się w dwóch warstwach z schnięciem przez noc. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy sprawdzić, czy poprzednia jest sucha. Zużycie zależy od chłonności i ilości nanoszonych warstw. W przypadku silnie chłonącego drewna jak np. bruk czy buk albo w przypadku starych podług może być potrzebne nałożenie 3 warstw. W czasie polerowania pad nasącza się stopniowo aż nie może zebrać już nadmiaru materiału. Dlatego powinno się szpachlować odcinkami, a nasycony pad przenosić na nieolejowaną podłogę, aż odda nadmiar i znowu zacznie chłonąć. Nakładanie zbyt grubej warstwy materiału prowadzi do przedłużania procesu schnięcia. Dlatego Classic-Öl 100 Pro nie powinien być nakładany wałkiem lub pędzlem.
Pomiędzy procesem szpachlowania/nakładania a polerowaniem czas oczekiwania nie może być długi. Schnięcie może znacznie utrudnić polerowanie, co może skutkować niejednorodnym wyglądem podłogi. Na większych powierzchniach należy pracować odcinkami, najlepiej w dwie osoby, podczas gdy jedna osoba szpachluje, druga poleruje. Jeśli jednak wystąpi optyczny problem to można powierzchnię spryskać rozcieńczalnikiem KH, co przywróci powierzchni zdolność do polerowania. Można także nałożyć Classic-Öl 100 Pro przy pomocy polerki jednotarczowej z przystawką podgrzewająco-dozującą. Nakładanie i polerowanie odbywa się jednocześnie.

Wskazówki: W przypadku drewna o drobnych porach jak np. klon lub przy szlifowaniu bardzo drobnym ziarnem zdolność wchłaniania drewna jest zredukowana. W tym przypadku wskazane jest dodanie do 10% rozcieńczalnika KH, aby poprawić zdolność wchłaniania drewna.

Schnięcie: Przy 23°C / 50% relatywnej wilgotności powietrza ok. 12 godzin. W przypadku drewna "tłustego", złego wietrzenia, niskiej temperatury, innej wilgotności powietrza proces schnięcia może się znacznie wydłużyć. Nie wcześniej niż po 8-10 dniach kłaść dywany czy środki pielęgnacyjne.

Zużycie: Ok. 40-50ml/m2. Słabo wchłaniające drewna jak np. dąb potrzebują mniej materiału na m2 niż silnie chłonące jak np. buk czy jesion. W przypadku podłogi z bruku nakładać trzecią warstwę olejowosku. Z tego wynika że w przypadku silnie przesuszonego drewna i starych podług powinno się kilkakrotnie nałożyć olej z nocnym schnięciem między warstwami. Nakładać materiał oszczędnie, w przeciwnym razie schnicie może się przedłużać.

Składowanie i transport: w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu co najmniej 15 miesięcy.

Ograniczenia: W przypadku podłogi z otwartymi, szerokimi fugami nie powinno się stosować Classic-Öl 100 Pro, ponieważ dostaje się zbyt wiele materiału do fug. Nie poleca się biało zabarwionego Classic-Öl 100 Pro na powierzchnie gdzie występuje duży ruch ze względu na zbyt szybko widoczne zabrudzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja: Pielęgnacja parkietu na który nałożony został Classic-Öl 100 Pro może odbywać się za pomocą Aqua-Satin-Polish lub Fitpolish L 92. Alternatywnie można pracować w następujący sposób: czyścić nakładając niewielką ilość wody do której dodać należy octowy środek czyszczący o neutralnym pH. Pielęgnację za pomocą Classic-Öl 100 Pro przeprowadza się w miejscach największego ruchu lub na całej powierzchni. Po ostatniej warstwie, podłoga może być użytkowana po 8-12 godzinach.
Należy zwrócić uwagę na to, że ponowne olejowanie produktem Classic-Öl 100 Pro może nastąpił tylko wtedy, gdy nie używano wcześniej żadnego innego środka pielęgnującego i miało miejsce gruntowne czyszczenie ( L 91 )

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

1. Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
2. Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
3. Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji. )


maternowski.pl - parkiety dębowe, parkiety, podłogi producent, parkiety producent, parkiet dębowy, podłogi dębowe producent, podłogi dębowe i parkiet dąb - Podkarpackie