Pielęgnacja

L 92 FITPOLISHL 92 FITPOLISH - środek czyszczący i pielęgnujący

Opis produktu: L 92 Fitpolish jest bezbarwnym, rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia i pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne itp.). Produkt ten zawiera wosk z dodatkiem surowców naturalnych. Produkt ma wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną i po jego naniesieniu, powierzchnią należy wypolerować.

Użycie: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnią przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet, należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub wilgotną szmatką. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej L 92 Fitpolish. Nie stosować stalowej wełny i wiórków.

Przy pielęgnacji dużych powierzchni L 92 cienko i równomiernie rozprowadzić miękką, czystą szmatką (ręcznie lub maszynowo) i natychmiast po wyschnięciu wypolerować.

Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, warstwy zabrudzonego wosku należy usunąć rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia L 91 Cleaner. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać pełną pielęgnację.

Zużycie: w zależności od podłoża i sposobu pracy około 75-150 m2/litr.

Wskazówki odnośnie śliskości: W skutek wysokiej zawartości wosku w L 92 Fitpolish podłogi pielęgnowane tym środkiem stają się relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub świadomie tolerowany. W niektórych przypadkach śliska nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach starców i przy innych grupach ludzi niepełnosprawnych lub w większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowaną i nie została położona nieuszkodzona warstwa lakieru) nasz przeciwpoślizgowy bazujący na wodzie środek pielęgnujący L 93 Everclear, który jednak w porównaniu z warstwą lakieru wykazuje słabsze działanie ochronne.

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

1. Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
2. Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
3. Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji. )


L93 EVERCLEAR STOP, ANTISTATIKL93 EVERCLEAR STOP, ANTISTATIK

Opis produktu: L 93 Everclear jest wodnym, antypoślizgowym środkiem do czyszczenia i pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych, PCV, linoleum i posadzek kamiennych. Współczynnik tarcia ślizgowego L 93 Everclear Stop spełnia wymagania normy DIN 18032. Produkt ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie pożądane jest uzyskanie antypoślizgowej powierzchni. Aby Everclear mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być wystarczajęco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakieś uszkodzenia, istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod wpływem wody.

Szczególne wskazówki: Na lakierowanych podłogach drewnianych L 93 Everclear można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej" chroniona jest polakierowana podłoga w cięgu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed rozpoczęciem właściwego użytkowania podłogi należy przeprowadzić pielęgnacje zgodnie z punktem 2a. Każdy lakier podlega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna pielęgnacja. Jeżeli powierzchnia została w czasie użytkowania uszkodzona, musi być zeszlifowana i ponownie polakierowana. Wykonanie tego w odpowiednim momencie należy do konserwacji lakierowanych podłóg parkietowych.

Przy podłogach impregnowanych istnieje niebezpieczeństwo występienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku proszę użyć L 92 Fitpolish. Jeżeli w miejsce L 93 Everclear ma być zastosowany L92 Fitpolish lub odwrotnie, wymagane jest przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia. Przy parkietach gotowych i laminatach należy od czasu do czasu sprawdzić przyczepność środka pielęgnacyjnego. Proszę uwzględnić zalecenia producenta parkietów gotowych.

Użycie: Produkt przed użyciem dobrze wstrzęsnęć. L 93 Everclear można nanosić dwoma metodami:

a) Pierwsza pielęgnacja i pełna pielęgnacja Czysty L 93 Everclear nanosi się za pierwszym razem na polakierowanę podłogę drewnianę lub parkiet po lakierowaniu lub po każdym gruntownym czyszczeniu cienkę i równomiernę warstwę. Prawidłowe zużycie materiału wynosi ok. 60 mllm2. Do nanoszenia można użyć niestrzępięcych się szmatek lub tzw. łasiczki. L93 Everclear daje błyszczęcę powierzchnię bez konieczności polerowania.
b) Czyszczenie bieżęce Do bieżęcego czyszczenia i regularnej pielęgnacji dodać do 8-10 I wody 0,2-0,3 I L 93 Everclear i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotnę, dobrze wyciśniętę szmatkę lub ścierkę z gazy.

UWAGA: Przy czyszczeniu podłogi nie używać zbyt mokrych szmat z dużę ilościę wody, ponieważ mogę powstać uszkodzenia w drewnie.

Miejscowe zabrudzenia typu plamy tłuszczu, ślady butów i inne trwałe zabrudzenia usuwać L 91 Cleaner- (rozpuszczalnikowy) lub L 94 Cleaner-Wachsentferner (wodny).

Przy ustalaniu częstotliwości konserwacji, która jest zwięzana z intensywnościę użytkowania podłogi, proszę uwzględnić "Zalecenia dotyczęce pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych".

Czyszczenie gruntowne: L 93 Everclear tworzy cienkę warstwę. Dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używajęc L94 Cleaner-Wachsentferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wyględa z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunęć w czasie bieżęcego czyszczenia. Przy gruntownym czyszczeniu podłogi ścierki nie mogę być za bardzo mokre, ponieważ mogę powstać szkody w drewnie. Rozpuszczony brud należy natychmiast zebrać z podłogi.

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

1. Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
2. Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych i olejowanych podłóg
3. Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji. )


maternowski.pl - parkiety dębowe, parkiety, podłogi producent, parkiety producent, parkiet dębowy, podłogi dębowe producent, podłogi dębowe i parkiet dąb - Podkarpackie