Nasza Oferta

Parkiet

Parkiet jest produktem naturalnym wytwarzanym z drewna. Produkt spełnia Normę PN-EN 13226:2009 Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i wypustami. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej lub halach sportowych.

Dane techniczne:

Jesion kolor selekt

Dąb selekt

Dąb czerwony selekt

Dąb + jesion rustical

Dąb naturalny

Jesion jasny selekt

Jesion kolor selekt

Dąb selekt

Dąb czerwony selekt

Dąb + jesion rustical

Dąb naturalny

Jesion jasny selekt

Jesion kolor naturalny

Jesion kolor naturalny

Skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytania? Służymy bezpłatną pomocą i radą w doborze najlepszego rozwiązania.

Klasyfikacja dla Quercus spp. (dąb)

Powierzchnia licowa elementu

Cechy

Klasa

SELEKT (1)

NATUR (2)

RUSTICAL (3)

Biel zdrowy

Niedopuszczalny

Dopuszczalny

Śladowy dopuszczalny

Sęki
Zdrowe i zrośnięte
Sęki zepsute

Dopuszczalne
o średnicy ≤ 1 mm

Dopuszczalne
o średnicy ≤ 4 mm
o średnicy ≤ 2 mm

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki

Pęknięcia powierzchniowa

Niedopuszczalne

Dopuszczalne o długości do 15 mm

Zakorki

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Pęknięcia piorunowe

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Ukośny przebieg włókien

Dopuszczalny bez ograniczeń

Dopuszczalny bez ograniczeń

Zmiany barwy

Dopuszczalna nieznaczna zmiana

Dopuszczalny

Promień rdzeniowy (Błyszcz)

Dopuszczalny

Dopuszczalny

Biodegradacja

Niedopuszczalne

Niedopuszczalna

Niedopuszczalne za wyjątkiem sinizny i chodników owadzich czarnych

Części niewidoczne

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.

Biel zdrowy dopuszczalny od powierzchni dolnej do górnej części wypustu, nie biorąc pod uwagę ograniczeń ustalonych dla powierzchni licowej.

Klasyfikacja dla innych gatunków liściastych

Powierzchnia licowa elementu

Cechy

Klasa

SELEKT (1)

NATUR (2)

RUSTICAL (3)

Biel zdrowy

Niedopuszczalny

Dopuszczalny

Śladowy dopuszczalny

Sęki

Zdrowe i zrośnięte


Sęki zepsute

Dopuszczalne

o średnicy ≤ 1 mm


Niedopuszczalne

Dopuszczalne

o średnicy ≤ 4 mm nie występujące w skupiskach

o średnicy ≤ 2 mm nie występujące w skupiskach

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki

Pęknięcia powierzchniowa

Niedopuszczalne

Dopuszczalne nie przechodzące o szerokości ≤ 0,5% szerokości elementu

Zakorki

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Pęknięcia piorunowe

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

Ukośny przebieg włókien

Dopuszczalny bez ograniczeń

Dopuszczalny bez ograniczeń

Zmiany barwy

Dopuszczalne nieznaczne ślady naturalnych odbarwień (ślady po wtrąceniach mineralnych w postaci linii)

Dopuszczalny

Promień rdzeniowy (Błyszcz)

Dopuszczalny

Dopuszczalny

Biodegradacja

Niedopuszczalne

Niedopuszczalna

Niedopuszczalne za wyjątkiem sinizny i chodników owadzich czarnych

Części niewidoczne

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.

W klasie dopuszczalny bielzdrowy w narożniku, nie przekraczający 50% grubości elementu.

a Sęki tworzą skupisko, jeśli odległość między nimi, mierzona od krawędzi do krawędzi, nie przekracza 30 mm.